Stipendiet

Hur avgörs vem stipendiaten eller stipendiaterna blir?

En styrelse bestående av Michaels barndomsvänner och nära släkt fattar detta beslut. Inga uppgifter om valprocessen lämnas från styrelsen.

Hur mycket pengar kan stipendiaten få?

Upp till 1,5 prisbasbelopp vilket 2016 motsvarar 66450 kr.

Vem kan få stipendiet?

Stiftelsens ändamål skall vara att bidra till undervisning och utbildning och därmed förenliga ändamål i närliggande områden. Fältet är därmed tämligen öppet. För att kunna erhålla bidraget skall personen vara folkbokförd i Härjedalens kommun. Den som får stipendiet behöver inte söka själv, till exempel kan en vän eller släkting lämna in en ansökan. Skulle styrelsen inte hitta lämplig person som är folkbokförd i Härjedalen att tilldela medel får bidrag lämnas till en lämplig person folkbokförd i närliggande områden eller till en organisation som verkar för att uppfylla stiftelsens ändamål. En idrottsklubb eller motsvarande kan med andra ord söka stipendiet. En annan möjlig mottagare är en ”eldsjäl”.

Hur söker man stipendiet?

På hemsidan under fliken ansök finns ett formulär eller så kan ni ladda ner en fil. Fyll i den enligt instruktionen och maila sedan till styrelsen

Sista ansökningsdag 1 december.

Frågor om stipendiet?

Kontakta styrelsens ordförande, via info@michaellarssonsstiftelse.se  eller 0736-877131.

Tidigare stipendiater.

Lista kommer att presenteras inom kort.